brand_awareness

Cú pháp tìm kiếm phim nhanh nhất trên Google: [Tên phim + HHTQ.TOP]
Web xem phim KPHIM.FUN Hàn Quốc,Trung miễn phí!
Nhóm Thông Báo Phim Hằng Ngày !

Xin Chúc Mừng
 Luyện Khí  Đỉnh ruj Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Sunnnnn Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Gấu con Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  6 bó Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  ádfghjkl Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  SaiTaMa Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Mã Capcha Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  VoDanh Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Ai đó Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  ThienThanh Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Rimuru Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Abi trung Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Đấu Thần Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  nmtzz06012001 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Noname Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Võ Thần Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  QuoCuong Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  sirodau Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  vanduhjhj Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Kim Đan  Ồ hay Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Luyện Khí  @KunBae Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  AD_Min Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  buichien Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Lucifer Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Hạo Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Viên đế Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  ㅤJinFㅤNiceッ Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Trọng Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  vanhao123 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Hạo Thiên Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Tiểu Thần Ham Chơi Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Ngọc Thúy Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Ysel199 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  RonZon Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Kim Đan  ĐẠO DIỄN Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Luyện Khí  Nguyễn Ngân Hà Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tiểu tiên Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Throwson20 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Lê Văn Huy Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Quangzzz Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  XxTiTixX Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Naiha Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  HungThao Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  PHV2805 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Tam ca Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Diệp Thần Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  HoangThiênĐế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Ngọc Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Hải Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tỉnh tửng Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Mr Gió Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Lv max Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Anhdinh Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  SSơn Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Hóa Thần  Tiêu Viêm Đã Thăng Cấp Lên Level 25  Luyện Khí  Proxi Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Thằng ad khốn nạn Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Bt2010 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Quang huy Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Coichua Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Lavietanh Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  BinSoon Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Thánh Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Đại tiên Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Veru Bắp Nonn Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tiêu Dao Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  daiphuc Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  NgọcヽSadboiz Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Thanh Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  IIBOM Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Havanhung15101993 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Thjenthanlx09 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Ú nu Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Hoang Thiên Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Hoàng vũ Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  congthanh Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  BeTim1133 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Hảo Hán Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  ThaiFree Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tanluong Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  butne962 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Mailam Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Giapgikjn Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Gấu Nâu Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Bất Hủ Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Phong Trần Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  hachihack Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Thảo chuột Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  XEM LA NGHIEN Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Kim Đan  truongthinhht Đã Thăng Cấp Lên Level 6  Trúc Cơ  Longling Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  BoySunHe Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Lê Tiến Đạt Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Hustars Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  SonFit Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  trùm phim tq Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Libiken Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Friendly Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  cunguyen27 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  thần phobg Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Bad Boy 84 Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  lightangel1385 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tun1993 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Shinkay Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Nganhon1976 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Biii039 Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  Tieutudbp Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  conan123 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Kim Đan  HHTQ.INFO Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Luyện Khí  gonboy522 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Con cu bị cong Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Hắc Long Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  Duy00ttb Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Kì lẠ Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Lý tất dạ Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Minh Thạo Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Hoang Thiên Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  taokobiet Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Tke Anh Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Adnhuconcac Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  phanbahuy3 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Thiên Lang Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Sơn thần Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  hoangvanlong Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  RickyThanhLong Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Tiêu-Nại Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Tiêu Viêm Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Sky66 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  !!!?? Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Thuan123 Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Kim Đan  Thuonghuyenn Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc Cơ  LQC005 Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Hungzero Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Mitatran Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Ngoccute Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  NguyễnCường Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Viêm Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Kim Đan  VTCF302 Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Luyện Khí  CRDKato Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  Tin Tin Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Thangnghean Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Chiến ĐK Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Dangtran Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Hoang Thiên Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  0VuiThiBien Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Nguyên Vũ (Sun) Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Luyện Khí  Cày cuốc Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Coicuua Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Trúc Cơ  Mèo Ú Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Luyện Khí  Thích Hoạt Hình Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Luyện Khí  NHH Hải Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Trúc Cơ  Cọp Đã Thăng Cấp Lên Level 2  Luyện Khí  Sang Nguyen Đã Thăng Cấp Lên Level 1  Kim Đan  Nguyệt Ly Nữ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 8  Luyện Khí  Quang11 Đã Thăng Cấp Lên Level 1
F8BET THỬ NGAY VẬN MAY SẼ ĐẾN
ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY 58K - NẠP ĐẦU NHẬN 100% - NẠP LẦN 2 NHẬN 50%
Đặt cượcGiới thiệu
F8BET THỬ NGAY VẬN MAY SẼ ĐẾN
ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY 58K - NẠP ĐẦU NHẬN 100% - NẠP LẦN 2 NHẬN 50%
Đặt cượcGiới thiệu

Tôn Hành Giả Truyện

Tôn Hành Giả Truyện
visibility 43
Thể loại
Tên khác
Legend of Sun Walker (2022)
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
5 || 2 đánh giá
Phát hành
2022
Thời lượng
1 Phút
Lượt Xem
43
Danh sách tập

Nội dung

Tôn Hành Giả Truyện - Legend of Sun Walker (VietSub - Thuyết Minh) kể về rất lâu về trước yêu quái hoành hà ở Đông Thổ, Đường Tam Tạng thề với trời rằng sẽ đến Lôi Âm Tự ở Tây Thiên để thỉnh chân kinh về, tịnh hoá đại địa. Quan Âm Bồ Tát an bài bốn người đồ đệ là Tôn Hành Giả, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã bảo vệ Đường Tam Tạng đi về phương Tây. Lần này, đoàn người bị kẹt lại ở Hoả Diệm Sơn, cần có quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa để dập tắt ngọn lửa lớn. Nhưng vì nhiều năm trước Thiết Phiến công chúa và con trai là Hồng Hài Nhi muốn ăn thịt Đường Tam Tạng để trường sinh bất lão, may thay Quan Âm Bồ Tát ra tay giúp đỡ thu phục Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến công chúa không cam lòng cũng bởi thế mà gây nên một trận đấu pháp đối lập của họ sau này.

Bình luận (0)
refresh
north